Computerles basis Marokkaanse vrouwen

Stichting Inclusie organiseert computer en internet cursussen voor Marokkaanse vrouwen om de ouderen zo goed mogelijk te informeren en te laten participeren, zodat ze hun zaken ook zelf kunnen regelen. 

Digitalisering biedt kansen voor onze samenleving en economie. Het zorgt echter ook voor een kloof en groeiende ongelijkheid in de samenleving. Niet iedereen heeft namelijk de vaardigheden die nodig zijn in een digitaliserende wereld. Goede digitale vaardigheden zijn fundamenteel voor een goed begrip van en deelname aan de huidige en toekomstige samenleving

Computerles basis Hindoestaanse vrouwen

Deze doelgroep is wat langer in Nederland maar ze hebben de kans niet gehad om digitaal vaardig te worden. Leeftijd is alleen maar een getal. Met de dit project leren mensen zelfstandig of onder begeleiding omgaan met een computer en met het internet. Oefenen met deze programma’s maakt mensen digitaal vaardig en helpt hen beter mee te doen in de maatschappij. ‘Ik werd werkloos en had helemaal geen digitale vaardigheden. Maar nu kan ik een cv maken en digitaal solliciteren’, zegt Lila. Zij volgt een cursus in Snoekstraat 11.

Computerles basis Syrische vrouwen

De cursus Digitale Vaardigheden volgen ze 1 dag klassikaal in groepsverband onder begeleiding van de docenten. Bij aanmelden van de cursus ontving ze een gratis laptop die ze mogen houden. Ze hoeven dus eigen computer niet mee te nemen. Tijdens de cursus leren ze op interactieve wijze met deze laptops om te gaan en de lessen te volgen. Om er zorg voor te dragen dat ze de opgedane kennis niet vergeet, geven we ze een unieke websites. Ze kunt op deze manier alle lessen in hun eigen tijd en tempo nog eens herhalen. Middels een button op de verkregen laptop vragen ze eenvoudig support aan.

Computerles basis mannengroep in maart 2024

Er zijn veel gezinnen met een migrantenachtergrond en met heel veel kinderen uit die gezinnen gaat het heel goed. Zij doen het goed op school, zijn geïntegreerd, spreken de taal en zijn niet op hun mondje gevallen. Maar we signaleren ook een stilstaande groep: oudere mannen die meer en meer geïsoleerd zijn geraakt. Ze hebben geen werk meer of zijn uitgewerkt. Hun kinderen overtreffen hen in taal en kennis en dat leidt soms tot frustratie, verlies van eigenwaarde en uiteindelijk ook tot sociale uitsluiting. Stichting Inclusie ontwikkelde samen met vele partners, een interventie specifiek voor deze moeilijk te vinden en moeilijk te motiveren doelgroep. Want deze mannen hebben ondersteuning nodig met taal, vaardigheden, sport en bewegen. De cursus gaat in maart 2024 plaatsvinden

Bijles & Huiswerkbegeleiding in juni 2024

Leven in armoede brengt voor ouders veel uitdagingen mee. Een lage opleiding en veel stress door moeilijke leefomstandigheden kunnen ertoe leiden dat ouders kun kinderen minder ondersteunen en stimuleren. Met als gevolg dat armoede onder andere in verband kan worden gebracht met een autoritaire opvoedstijl, onveilige hechting, minder goede hersenontwikkeling en een minder voorspoedige schoolloopbaan. Opgroeien in armoede kan dus veel gevolgen hebben voor kinderen. Materiële achterstanden kunnen ook bijdragen aan een slechtere concentratie op school, leerachterstanden en voortijdig schoolverlaten.
Wij wilden graag dit project in februari 2024 starten, maar we hebben de middelen niet om dit te realiseren

Contactgegevens

Steun ons

Contactgegevens

Volg ons op

Nieuwsbrief

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

© 2023 Created bij Mohamed