Stichting Inclusie

Stichting Inclusie is opgericht en gerealiseerd in maart 2023 door mensen met een vluchteling achtergrond die weten waar deze statushouders vandaan komen. De basis van onze stichting is ons geloof in de inclusieve samenleving. We geloven dat een ieder op gelijkwaardige wijze deel moet kunnen nemen aan de samenleving. Waar mensen dit nog niet kunnen willen we ze versterken met kennis, vaardigheden en kracht om stappen vooruit te zetten, zodat er ruimte komt voor een ieder om gelijkwaardig deel te nemen.

Beleidsplan

 • Visie

  Stichting Inclusie is ontstaan vanuit de visie dat statushouders dezelfde kansen en mogelijkheden als andere mensen moeten krijgen om te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.

 • Missie

  Het is dan ook onze missie om een belangrijke bijdrage te leveren aan een betere integratie van statushouders in Nederland. Vanuit de wetenschap dat ieder mens uniek is, kijken wij naar de wensen, dromen, behoeften en talenten van het individu. De mens staat daarbij centraal. Samen kijken we wat de statushouder nodig heeft en maken wij concrete stappen naar de toekomst. Dat doen wij samen met deelnemers, vrijwilligers, vakkrachten, organisaties, samenwerkingspartners en ervaringsdeskundigen. Wij spelen snel en flexibel in op de vraag die er ligt vanuit de statushouders.

 • Doelstelling

  Het bevorderen van een inclusieve samenleving waar een ieder gelijkwaardig aan deel kan nemen. Het bevorderen van verbinding tussen mensen in de samenleving. Het bijdragen aan gelijkwaardigheid van mensen ongeacht afkomst, gender, geaardheid, leeftijd, religie en beperking. Het versterken van mensen zodat zij allen gelijkwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. Het bevorderen van emancipatie en ontwikkeling van mensen. Een ruimte creëren voor de statushouders om hun belangen te behartigen en hun positie in de Nederlandse samenleving te versterken.

 • Werkwijze

  Zoals eerder aangeven is de basis voor onze manier van werken de behoeften en knelpunten van de doelgroep zelf. Alles wat we ontwikkelen ontstaat in samenspraak en samenwerking met de doelgroep. De meeste thema’s waar we mee werken zijn ook vanuit deze doelgroepen geformuleerd en wanneer we in opdracht van overheden of instellingen aan de slag gaan met een thema toetsen we de inzet altijd eerst aan de behoeften van de doelgroep. Deze werkwijze maakt dat onze inzet altijd goed aansluit bij de doelgroep en de doelgroepen goed weet aan te spreken. Onze projecten en trainingen worden altijd op locatie opgezet en uitgevoerd wat maakt dat een laagdrempelige en veilige situatie ontstaat die maakt dat mensen goed aan kunnen sluiten en zich veilig voelen om aan de slag te gaan met voor hun kwetsbare thema’s. Stichting Inclusie kan voor het geven van de trainingen en begeleiden van bijeenkomsten en dialogen een beroep doen op een groot, ervaren en kundig netwerk van trainers en dialoogleiders. Het gaat daarbij om mensen met voldoende ervaring die divers zijn in leeftijd, gender en afkomst. Voor onze werkwijze is het belangrijk dat we met onze inzet en informatie zo goed mogelijk aansluiten bij de doelgroep, waarbij cultuur, taal en kennis van de samenleving van invloed zijn op wie op welke manier de boodschap over gaat brengen. Met regelmaat zetten we dan ook voorlichters vanuit diverse talen, gender, sociale kaders en culturen in om de inzet dichter bij de mensen te brengen en een laagdrempelige veilige situatie te creëren voor deelname.

 • Financiën

  De Stichting is afhankelijk van donatie, giften & fondsen

 • Beloningsbeleid

  De beloning van de werknemers van Stichting Inclusie is geregeld in het CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bestuursleden & Projectleider

Rahaf Faour

Rahaf Faour

Voorzitter
Abdulrizaaq Ahmed

Abdulrizaaq Ahmed

Penningmeester
Rasha Almuarrawi

Rasha Almuarrawi

Secretaris
Mohamed Salat Abdulahi

Mohamed Salat Abdulahi

Oprichter/Directeur

Contactgegevens

Steun ons

Contactgegevens

Volg ons op

Nieuwsbrief

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

© 2023 Created bij Mohamed