Project 'Samen uit de armoede'

maart 2024 – 25 december 2024

De maatschappij en de samenleving om ons heen is aan het verharden. Gelukkig zien we in Rotterdam veel initiatieven ontstaan waarbij mensen zorgen voor elkaar. Wij, als Stichting Inclusie vinden het enorm belangrijk dat onze kwetsbare statushouders en wij bewust zijn van armoede om ons heen. Die is lang niet altijd zichtbaar. Het is belangrijk de mensen om wie het gaat te ondersteunen in het vinden van eigen oplossingen, en als dat niet lukt de hand te reiken en perspectief bieden. We willen de armoede bestrijden! Dit doen we niet meer op de traditionele manier van alleen uitkeringen aanvragen en fondsen aanvragen om de schulden af te lossen, maar op een manier die beter past bij de tijd van nu. Armoedebestrijding vraagt om een integrale aanpak waarbij we uitgaan van wat iemand zelf nog kan. Ik bedoel hiermee bewustwording stimuleren. We zetten in op preventie van armoede. Wanneer het ondanks het benutten van de eigen kracht, het (eigen) netwerk en de geboden ondersteuning toch niet lukt uit de armoedesituatie te komen, bieden we een passend vangnet voor die kwetsbare groep. Belangrijk onderdeel hierbij is het verbeteren van de toegankelijkheid van de voorzieningen. Want het bestrijden van armoede doen we samen!

Ontmoetingen om generationele armoede te doorbreken

Armoede aanpakken doe je samen Armoede is soms verborgen en dat is niet voor niks. Onze werkwijze bestaat uit 96 Ontmoetingen Dus, acht keer per maand. Tijdens de ontmoetingen sta je samen uitgebreid stil bij de redenen om armoede verborgen te houden. Je leert van anderen hoe je het dan toch kunt opmerken (signaleren) en wat je kunt doen. Want iedereen kan iets doen. De aanpak van armoede vraagt om verschillende oplossingen. We moeten zorgen voor geld, zodat niemand onder de armoedegrens zakt. We moeten zorgen dat regelingen en voorzieningen aansluiten bij wat mensen nodig hebben. We moeten zorgen dat die regelingen en voorzieningen ook te vinden zijn. En we moeten zorgen dat mensen zoveel mogelijk zelf kunnen regelen. Maar er is nog meer. We kunnen niet in ons eentje de oorzaken van armoede oplossen, maar iedereen kan helpen de gevolgen van armoede te verlichten.                  

Budgetcursus Omgaan met geld voor de statushouders n

Van mensen wordt verwacht dat zij financieel redzaam zijn. Maar lang niet iedereen redt het geheel op eigen kracht. Voor hen is er de vernieuwde Budgetcursus Omgaan met geld, waarbij deelnemers werken aan het vergroten van hun financiële vaardigheden. Gewoontegedrag doorbreken en gedragsverandering staan hierbij centraal. Na afloop zijn de deelnemers in staat om zelfstandig hun financiële huishouden te regelen. Lukt dit zelf niet, dan weten zij door de Budgetcursus Omgaan met geld dat én waar zij tijdig hulp in kunnen schakelen.  

De financiële problemen van nieuwkomers/statushouders

Veel statushouders zijn niet of onvoldoende financieel zelfredzaam, concludeerde Kenniscentrum Integratie en Samenleving (KIS) in een onderzoek naar de financiële en sociale zelfredzaamheid van nieuwkomers (2018). Gemeenten zetten vooral in op huisvesting, taalverwerving, gezondheidsbevordering, scholing en arbeidstoeleiding. Minder aandacht lijkt uit te gaan naar financiële en sociale zelfredzaamheid. Een gebrek aan zelfredzaamheid heeft te maken met de complexiteit van wet- en regelgeving, cognitieve capaciteiten en persoonlijkheid. Bovendien is het systeem van zorgtoeslagen, naheffingen, eigen risico en afrekeningen dusdanig complex dat nieuwkomers, die veelal de taal nog niet goed beheersen, snel schulden maken.

Vroegsignalering en schuldpreventie

Preventie is beter dan genezen. Wekelijkse maken meer dan 20 gezinnen gebruik van ons spreekuur. Veel van deze gezinnen zitten diep in schulden of ze zijn niet financieel redzaam om vaste lasten optijd te betalen daardoor kregen ze heel veel boete of hun bijstandsuitkering is stopgezet. Maar meestal is er al meer aan de hand. dus vragen we zoveel mogelijk door. Als we zien dat de statushouder heel veel problemen heeft en we kunnen dat probleem niet in een dag oplossen, dan plannen we een intakegesprek om alle problemen in kaart te brengen.

Contactgegevens

Steun ons

Contactgegevens

Volg ons op

Nieuwsbrief

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

© 2023 Created bij Mohamed