Digitale Inclusie

Problemen door weinig digitale vaardigheden

Mensen met weinig digitale vaardigheden hebben meer kans om werkloos te worden en te blijven. Online solliciteren is voor hen moeilijk. En bij steeds meer banen hebben mensen de computer nodig voor hun werk. Ook hebben deze mensen vaak weinig sociale contacten, bijvoorbeeld via sociale media. Laaggeletterden hebben vaker contact met de overheid en met zorgverleners. Zonder computervaardigheden is het moeilijker om bijvoorbeeld om een uitkering of toeslag aan te vragen. Of om contact te krijgen met zorgverleners, waardoor iemands gezondheid kan verslechteren. Zo komt iemand met weinig digitale vaardigheden steeds verder in de problemen.

Hulp bij verbetering digitale vaardigheden

De samenleving wordt steeds digitaler. Zo vindt contact tussen burgers en overheden steeds vaker digitaal plaats. Maar ook de communicatie met zorginstellingen of winkelen gaat steeds vaker digitaal. Gemeenten en cursusaanbieders zorgen samen voor cursussen digitale vaardigheden voor inwoners die dat nodig hebben.

LOPENDE PROJECT 2023/2024 'Oog voor de toekomst'

De oprichter Mohamed Abdulahi heeft veel ervaring opgedaan in persoonlijke begeleiding bij diverse organisaties, maar ook in zijn persoonlijke leven. Sinds de afronding van zijn studie heeft hij de bewoners ondersteund en ziet veel overeenkomsten tussen de bewoners. Ze worden vaak door diverse organisaties en loketten geholpen in het Nederlands waar te weinig oog is voor zelfredzaamheid en duurzame uitstroom, zodat toekomstige hulp niet meer nodig is. Of de bewoners vinden de toegang tot reguliere hulp niet. Er bestaat bij vele bewoners een gebrek aan kennis, informatie en vaardigheden op het gebied van financiën en administratie. Hier gaat het vaak over laaggeletterde bewoners die geen digitale vaardigheden hebben. Er is onvoldoende aansluiting bij de digitale samenleving waardoor isolement op de loer ligt en er niet preventief gewerkt kan worden om grote financiële problemen te voorkomen. Aan het eind van onze cursus Digitale Vaardigheden beschikken ze over de basisvaardigheden om zelfstandig online door te kunnen leren en beschikken ze over een goed niveau van digitale vaardigheid. Met deze cursus kunnen ze actiever participeren in de maatschappij. Ze zijn beter zelfvoorzienend in het digitaal domein en ze hebben de vaardigheid om digitaal te kunnen solliciteren. Op deze manier helpen we hen voor te bereiden om te participeren in de arbeidsmarkt.

Computerles basis sept 2023 - juni 2024

Elke donderdag tussen 12 uur en 14 uur in Snoekstraat 11, 3025 PL Rotterdam

Computerles basis sept 2023 - juni 2024

Elke woensdag tussen 9 uur en 11 uur in Snoekstraat 11, 3025 PL Rotterdam

Bijles & Huiswerkbegeleiding

Binnenkort in Snoekstraat 11, 3025 PL Rotterdam

Computerles basis sept 2023 - juni 2024

Elke vrijdag tussen 13 uur en 15 uur in Snoekstraat 11, 3025 PL Rotterdam

Computerles basis

Binnenkort in Snoekstraat 11, 3025 PL Rotterdam

Contactgegevens

Steun ons

Contactgegevens

Volg ons op

Nieuwsbrief

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

© 2023 Created bij Mohamed